Onze visie

Ecologisch en duurzaam ondernemen. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Er heerst nog steeds een misvatting dat ecologisch tuinieren niet kan samengaan met estethiek en functionaliteit.

Naast zijn belevingswaarde kan een tuin door ruimte te bieden aan fauna en flora ook bijdragen tot het behoud van biodiversiteit. Een tuin maakt deel uit van een ecologisch netwerk waardoor verbindingen met de omringende natuurlijke omgeving ontstaan.

Om in te spelen op deze niet te onderschatten maatschappelijke trend heb ik beslist om dit nog meer te implementeren op alle mogelijke manieren. De opleiding masterclass ecologisch groenontwerp was een van de vele eerste stappen in deze richting.

Als individu proberen we onze ecologische voetafdruk sterk te verminderen door allerlei ingrepen. Ook ondernemingen zullen hierin hun steentje kunnen bijdragen.

Gezien dit een continu verbeteringsproces is zal er vanaf nu ingezet worden op volgende actiepunten:

  • Uitstoot fijn stof: aankoop nieuwe bedrijfswagen. Machinepark omschakelen naar accu-ondersteuning.
  • Reduceren van pesticiden en herbiciden tot het absolute minimum. Biologische bestrijding van plagen en mechanische verwijdering onkruid zal de trend worden
  • Reduceren van de afvalberg: Zoveel mogelijk teruggeven aan de tuin. Daar waar mogelijk zal het snoeiafval verhakseld worden. Gras zal zoveel mogelijk gemulched worden. Sensibilisering om grote graspartijen te reduceren of om te vormen naar hooiland.
  • Enkel gebruik van organische meststoffen waar nodig
  • Recyclage bouwmateriaal: zoveel mogelijk inzetten op hergebruik. Zoniet werken met duurzaam materiaal.
  • De juiste plant op de juiste plaats: Zoveel mogelijk werken met inheemse planten. Hierdoor zal het risico op uitval en ziekte beperkt worden.
  • Stimuleren van regenwaterrecuperatie-plaatsen van groendaken
  • Expansie van de onderneming afstemmen op minimale verplaatsing
  • Analyse van de impact op ecosysteem bij grondige ingrepen

Dit lijstje zal in de toekomst zeker aangevuld worden. Vragen en opmerkingen? Of u heeft interesse om uw toekomstig project op deze wijze aan te pakken? Stuur een mail met uw gegevens en ik neem contact met u op.